Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì khi đăng ký thành viên, tham gia trò chơi hoặc cần giải đáp bất kỳ thông tin nào trên website của SHBET.

Hãy liên hệ trực tiếp với hệ thống Chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề giúp bạn.

  • Địa chỉ: 102 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0769 764 418
  • Email: shbetnet@gmail.com